Top

Aluminium Sign System


Едностранно светеща – винил

Едностранна светеща табела, 170мм

Едностранно светеща рамка за винил, 180мм

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела 170мм

 


720390

720391

72004 – опора, 25мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

Клипс за едностранна светеща за винил, 170 мм

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 170мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


30,40

лв.м./прът
анодиран


35,20

лв.м./парче
суров


35,50

лв.м./парче
анодиран


41,05

720390 основа – суров/анодиран

720391 капак – суров/анодиран

72004 – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

26,60

3,80

1,60/бр.

0,27/бр.

30,90

4,30

31,10

4,40

35,95

5,10

 

Едностранно светеща – винил

НОВО!

Едностранна светеща табела, 142мм

72088A_01

Комплект профил:

72088A_02


72088A

72089

72012 – опора, 20мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

72088A_03

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 142мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


25,30

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


29,50

лв.м./парче
анодиран


72088A основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72012 – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

21,20

4,10

0,95/бр.

0,27/бр.

24,70

4,80

Едностранна светеща табела, 180мм

Едностранна светеща за винил, 180 мм 

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела, 180 мм

 

 


72089

72088

72004 – опора, 25 мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

Клипс за едностранно светеща, 180 мм

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 180мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


38,00

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


44,30

лв.м./парче
анодиран


72088 основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72004 – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

33,90

4,10

1,60/бр.

0,27/бр.

39,90

4,80

 

Двустранна светеща табела, 193 мм

Двустранно несветеща табела, 193 мм 

Комплект профил:

 

 

 

 

Двустранно светеща кутия, 193 мм

 

 


720360

720362

72074А – 20 бр./метър

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 193 мм
/основа, капак 2 бр., без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


40,30

лв.м./прът
анодиран


44,70

лв.м./парче
суров


47,00

лв.м./парче
анодиран


52,20

720360 основа – суров/анодиран

720362 капак – суров/анодиран (двустранно)

72074А – клипс (20 бр./л.м.)

31,10

4,60

0,27/бр.

34,50

5,10

36,20

5,40

40,30

5,95

 

Едностранна несветеща табела, 39 мм

Едностранно несветеща табела, 39 мм 

Комплект профил:

 

 

 

Кутия на едностранно несветеща табела, 39 мм


720361

720362

72074А – 10 бр./метър

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна несветеща табела, 39 мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


18,20

лв.м./прът
анодиран


19,80

лв.м./парче
суров


20,80

лв.м./парче
анодиран


23,05

720361 основа – суров/анодиран

720362 капак – суров/анодиран

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

13,60

4,60

0,27/бр.

14,70

5,10

15,40

5,40

17,10

5,95

 

 

Едностранна несветеща табела, 60 мм

Едностранно несветеща табела, 60 мм 

Комплект профил:

 

 

 

 


72067A

72089

72074А – 10 бр./метър

Едностранна табела, несветеща, 60 мм

 

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 60 мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


20,00

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


23,40

лв.м./парче
анодиран


72067A основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

15,90

4,10

0,27/бр.

18,60

4,80

 

 

Плексиглас

Едностранна светеща табела, 132 мм

Едностранен огънат под ъгъл плексиглас

 

Едностранно огънат под ъгъл плексиглас 

Комплект профил:

 

 Едностранно светеща табела от плексиглас - профъл огънат под ъгъл


720106

72107

 

Цени без ДДС

Комплект едностранна светеща, 132 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


25,50

лв.м./прът
анодиран


29,80

лв.м./парче
суров


29,70

лв.м./парче
анодиран


34,40

720106 основа – суров/анодиран

72107 капак – суров/анодиран

15,80

9,70

18,60

11,20

18,40

11,30

21,30

13,10

 

Едностранна светеща табела, 147 мм

 

Едностранно светеща табела, 147 мм - плексиглас

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела - плексиглас

 


720329

720318

72004 – опора, 25 мм
2 бр./меър

 

 

 

 

Цени без ДДС

Комплект едностранна светеща табела, 147 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


25,10

лв.м./прът
анодиран


28,90

лв.м./парче
суров


29,20

лв.м./парче
анодиран


33,75

720329 основа – суров/анодиран

720318 капак – суров/анодиран

72004 – опора

21,30

3,80

1,60/бр.

24,70

4,20

29,40

4,30

28,80

4,95

 

Двустранна светеща табела, 175 мм

Двустранно светеща табела, 175 мм - плексиглас

Комплект профил:

 

 

 

Двустранно светеща табела от плексиглас

 

 

 

 


72024A

720318

5003

5018

5003_11

5018_2

 

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 175 мм
/основа, капак 2 бр./

лв.м./прът
суров


31,90

лв.м./прът
анодиран


36,60

лв.м./парче
суров


37,00

лв.м./парче
анодиран


42,70

72024A основа – суров/анодиран

720318 капак – суров/анодиран (двустранно)

5003

5018

24,30

3,80

1,95/бр.

4,40

28,20

4,20

28,40

4,30

32,80

4,95

 

Двустранна светеща табела, 80 мм

Двустранно светеща табела от плексиглас, 80 мм 

Комплект профил:


72029

5003

5018

5003_11

5018_2

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 80 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


9,95

лв.м./прът
анодиранлв.м./парче
суров


11,60

лв.м./парче
анодиран


72029 основа – суров/анодиран

5003

5018

9,95

1,95/бр.

4,40

11,60