Top

Aluminium Sign System


Едностранно светеща – винил

Едностранна светеща табела, 170мм

Едностранно светеща рамка за винил, 180мм

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела 170мм

 


720390

720391

72004AB – опора, 25мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

Клипс за едностранна светеща за винил, 170 мм

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 170мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


32,60

лв.м./прът
анодиран


37,80

лв.м./парче
суров


38,10

лв.м./парче
анодиран


44,10

720390 основа – суров/анодиран

720391 капак – суров/анодиран

72004AB – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

28,60

4,00

1,70/бр.

0,30/бр.

33,10

4,70

33,40

4,70

38,70

5,40

 

Едностранно светеща – винил

НОВО!

Едностранна светеща табела, 142мм

72088A_01

Комплект профил:

72088A_02


72088A

72089

72012 – опора, 20мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

72088A_03

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 142мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


27,10

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


31,60

лв.м./парче
анодиран


72088A основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72012 – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

22,70

4,40

1,10/бр.

0,30/бр.

26,50

5,10

Едностранна светеща табела, 180мм

Едностранна светеща за винил, 180 мм 

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела, 180 мм

 

 


72089

72088

72004AB – опора, 25 мм
2 бр./метър

72074А – 10 бр./метър

Клипс за едностранно светеща, 180 мм

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 180мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


40,80

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


47,50

лв.м./парче
анодиран


72088 основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72004AB – опора

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

36,40

4,40

1,70/бр.

0,30/бр.

42,40

5,10

 

Двустранна светеща табела, 193 мм

Двустранно несветеща табела, 193 мм 

Комплект профил:

 

 

 

 

Двустранно светеща кутия, 193 мм

 

 


720360

720362

72074А – 20 бр./метър

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 193 мм
/основа, капак 2 бр., без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


43,30

лв.м./прът
анодиран


48,00

лв.м./парче
суров


50,50

лв.м./парче
анодиран


56,00

720360 основа – суров/анодиран

720362 капак – суров/анодиран (двустранно)

72074А – клипс (20 бр./л.м.)

33,30

5,00

0,30/бр.

37,00

5,50

38,90

5,80

43,20

6,40

 

Едностранна несветеща табела, 39 мм

Едностранно несветеща табела, 39 мм 

Комплект профил:

 

 

 

Кутия на едностранно несветеща табела, 39 мм


720361

720362

72074А – 10 бр./метър

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна несветеща табела, 39 мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


19,20

лв.м./прът
анодиран


21,20

лв.м./парче
суров


22,30

лв.м./парче
анодиран


24,70

720361 основа – суров/анодиран

720362 капак – суров/анодиран

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

14,20

5,00

0,30/бр.

15,70

5,50

16,50

5,80

18,30

6,40

 

 

Едностранна несветеща табела, 60 мм

Едностранно несветеща табела, 60 мм 

Комплект профил:

 

 

 

 


72067A

72089

72074А – 10 бр./метър

Едностранна табела, несветеща, 60 мм

 

 

Цени без ДДС

Комплект Едностранна светеща табела, 60 мм
/основа, капак, без окомплектовка/

лв.м./прът
суров


21,50

лв.м./прът
анодиран


лв.м./парче
суров


25,00

лв.м./парче
анодиран


72067A основа – суров/анодиран

72089 капак – суров/анодиран

72074А – клипс (10 бр./л.м.)

17,10

4,40

0,30/бр.

19,90

5,10

 

 

Плексиглас

Едностранна светеща табела, 132 мм

Едностранен огънат под ъгъл плексиглас

 

Едностранно огънат под ъгъл плексиглас 

Комплект профил:

 

 Едностранно светеща табела от плексиглас - профъл огънат под ъгъл


720106

72107

 

Цени без ДДС

Комплект едностранна светеща, 132 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


27,30

лв.м./прът
анодиран


31,70

лв.м./парче
суров


32,00

лв.м./парче
анодиран


37,00

720106 основа – суров/анодиран

72107 капак – суров/анодиран

16,90

10,40

18,60

12,10

19,80

12,20

22,90

14,10

 

Едностранна светеща табела, 147 мм

 

Едностранно светеща табела, 147 мм - плексиглас

Комплект профил:

 

 

Едностранно светеща табела - плексиглас

 


720329

720318

72004 – опора, 25 мм
2 бр./меър

 

 

 

 

Цени без ДДС

Комплект едностранна светеща табела, 147 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


26,90

лв.м./прът
анодиран


31,00

лв.м./парче
суров


31,30

лв.м./парче
анодиран


36,30

720329 основа – суров/анодиран

720318 капак – суров/анодиран

72004AB – опора

22,90

4,00

1,70/бр.

26,50

4,50

26,70

4,60

31,00

5,30

 

Двустранна светеща табела, 175 мм

Двустранно светеща табела, 175 мм - плексиглас

Комплект профил:

 

 

 

Двустранно светеща табела от плексиглас

 

 

 

 


72024A

720318

5003

5018

5003_11

5018_2

 

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 175 мм
/основа, капак 2 бр./

лв.м./прът
суров


34,10

лв.м./прът
анодиран


39,20

лв.м./парче
суров


39,70

лв.м./парче
анодиран


45,90

72024A основа – суров/анодиран

720318 капак – суров/анодиран (двустранно)

5003

5018

26,10

4,00

2,30/бр.

5,30

30,20

4,50

30,50

4,60

35,30

5,30

 

Двустранна светеща табела, 80 мм

Двустранно светеща табела от плексиглас, 80 мм 

Комплект профил:


72029

5003

5018

5003_11

5018_2

 

Цени без ДДС

Комплект двустранна светеща табела, 80 мм
/основа, капак/

лв.м./прът
суров


10,70

лв.м./прът
анодиранлв.м./парче
суров


12,50

лв.м./парче
анодиран


72029 основа – суров/анодиран

5003

5018

10,70

2,30/бр.

5,30

12,50