Top

Продуктови бюлетини

В тази секция ще намерите продуктови бюлетини на 3М за голяма част от предлаганото от нас фолио. В тях ще се запознаете с начина на употреба и апликиране, характеристики и трайност на материалите.

3М Фолио за дигитален печат

 3M самозалепващо мономерно фолио Scotchcal 20M (на български) PDF, 123.6 KB, 31.07.2005

3M самозалепващо полимерно фолио Scotchcal 40 (на български) PDF, 64.7 KB, 17.06.2011

3M самозалепващо каст фолио Controltac plus 180 (на български) PDF, 102.3 KB, 26.07.2011

 3M Scotchlite Flexible Reflective Sheeting 580 (in English) PDF, 96.6 KB, 22.02.2006

 3M самозалепващо каст фолио Scotchcal 180  PDF, 130.5 KB, 26.02.2006

 3М самозалепващо каст фолио Controltac Plus 180 PDF, 43.1 KB, 26.02.2006

 3М самозалепящо каст фолио Controltac  180 PDF, 138.7 KB, 26.02.2006

 3М самозалепящо каст фолио Controltac 180  PDF, 51.2 KB, 26.02.2006

 3М самозалепващо фолио Scotchcal 9002 PDF, 18.5 KB, 26.02.2006

 3М самозалепващо фолио Scotchcal 8519 PDF, 51.5 KB, 26.02.2006

 3М самозалепващо фолио Scotchcal 8173 perfo PDF, 31.3 KB, 21.04.2006

 3М самозалепващо фолио Scotchcal IJ 70 PDF, 28.6 KB, 10.05.2006

 3М самозалепващо фолио Scotchcal IJ 25 (BG) PDF, 65 KB, 01.03.2007

 3М самозалепващо фолио Scotchcal IJ 40C PDF, 44.4 KB, 11.12.2007

 3М самозалепващо фолио Controltac IJ 380PDF, 33 KB, 27.08.2009

 3М самозалепващо фолио Scotchcal IJ 37 (BG) PDF, 102.3 KB, 27.08.2009

 3М самозалепващо фолио Scotchcal 8580 laminate for IJ 380 PDF, 35.8 KB, 27.08.2009

 3М самозалепващо фолио Scotchcal IJ 1229 pefro film PDF, 50.7 KB, 27.08.2009

 3М самозалепващо фолио Scotchcal  IJ 170Cv3 PDF, 75.5 KB, 13.01.2011

 3М самозалепващо Scotchcal IJ 10 (EN) PDF, 22.5 KB, 29.08.2011

3M DI-NOC

 3M DI-NOC Architectural Finishes (English), PDF, 84,00 KB, August 2012

 3M DI-NOC Architectural Finishes – устойчивост на абразия (English), PDF, 30,00 KB, October 2011

 3M DI-NOC Architectural Finishes за баня (English), PDF, 16,00 KB, May 2011

 3M DI-NOC Architectural Finishes за външни приложения (English), PDF, 16, 00 KB, June 2011