Top

Рекламни дипляни

В тази секция ще намерите рекламни дипляни на 3М за предлаганото от нас фолио.

3М Рекламни дипляни

 Самозалепващо фолио Scotchcal 30 PDF, 217.3 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal 50 PDF, 127 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal 70 PDF, 124.2 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal 80 PDF, 639.8 KB, 17.06.2011

 Самозалепващо фолио Scotchcal100 PDF, 147.4 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ20 PDF, 233.4 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scochcal IJ40 PDF, 3.3 MB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ40C PDF, 590.1 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ70 PDF, 418.1 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ180C PDF, 138.7 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ180Cv2 PDF, 459.3 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ380C PDF, 332.3 KB, 29.04.2009

 Самозалепващо фолио Scotchcal IJ 8624 Graphic Film PDF, 94.9 KB, 25.07.2011

 Scotchgard films PDF, 783.4 KB, 16.11.2010

 Продуктов бюлетин IJ10T (English) PDF, 22.5 KB, 29.08.2011

 Promaprint  фолио за текстил. Каталог PDF, 2.2 MB, 19.07.2011

 3М Адхезиви и ленти за фолио. Избрани продукти PDF, 2 MB, 26.09.2011

 Адхезиви, двойнозалепващи ленти, структурни и циано акрилатни лепила. Техническо приложение PDF, 2.3 MB, 20.09.2011