Top

SloanLED захранващи драйвери

Драйвери SloanLED 60W IP54, IP68

701507-60C1 IP54 и 701507-60W1 IP68

SloanLED 60W захранващ драйвер, IP54 SloanLED 60W захранващ драйвер, IP68

Драйверите SloanLED 60W предоставят последната технология на захранвания на SloanLED в по-компактен и енергийно-ефективен дизайн. Осигуряват висока надеждност на енергийния поток. Създадени са с отлична защита срещу прах и вода, което ги прави подходящи за натоварени среди с висока влажност. Вградена защита от късо съединение и претоварване.

Патентованата технология на драйверите SloanLED позволява да бъдат натоварвани 24 часа, без това да повлиява на трайността и работата им.


Входящо напрежение
701507-60C1: 100-277 VAC 0,7A
701507-60W1: 100-240 VAC 0,85A

Изходящо напрежение
(701507-60C1 и 701507-60W1):
12V ~5A

Честота
(701507-60C1 и 701507-60W1):
50/60 Hz

Водоустойчив (защита)
701507-60C1: IP54
701507-60W1: IP68

модел


701507-60C1, IP54
701507-60W1, IP68

лв./модул без ДДС


57,00
65,00

лв./модул с ДДС


68,40
78,00


Сертификати на SloanLED 60W IP54 драйвер701507-60C1, IP54


Сертификати на SloanLED 60W IP68 драйвер 701507-60W1, IP68

Драйвер SloanLED 100W

SloanLED 100W захранващ драйвер, IP68

Драйверът SloanLED 100W предоставя последната технология на захранвания на SloanLED в по-компактен и енергийно-ефективен дизайн. Осигурява висока надеждност на енергийния поток. Създаден е с висока защита срещу прах и вода поради което се използва в натоварени среди с висока влажност. Вградена защита от късо съединение и претоварване.

Патентованата технология на драйверите SloanLED позволява да бъдат натоварвани 24 часа, без това да повлиява на трайността и работата им.
 

Входящо напрежение: 100-240 VAC 2.0A

Изходящо напрежение: 24V ~4.2A

Честота: 50/60 Hz

Водоустойчив (защита): IP68

лв./бр. без ДДС


107,00

лв./бр. с ДДС


128,40Сертификати на SloanLED 100W захранващ драйвер

Драйвер SloanLED 120W

SloanLED 120W захранващ драйвер, IP68Драйверът SloanLED 120W е създаден специално за индустрията на светещите реклами. Включва иновации, които спомагат за ускоряването монтажа на табелите и тотемите, както и надеждна работа при тежки външни приложения. Този драйвер е със защита IP54, осигуряваща предпазване от прах и проникване на вода. Подходящ е за сухи, влажни и мокри места. Уникалните подобрения на дизайна укрепват електрическите връзки и реагират на температурни промени. С вградена защита от късо съединение и претоварване.

Патентованата технология на драйверите SloanLED позволява да бъдат натоварвани 24 часа, без това да повлиява на трайността и работата им.


Входящо напрежение: 100-277 VAC 1,7A

Изходящо напрежение: 120 W 12 VDC

Честота: 50/60 Hz

Водоустойчив (защита): IP54

лв./модул без ДДС


109,00

лв./модул с ДДС


130,80Сертификати на SloanLED 120W захранващ драйвер